Regulamin

Sklep internetowy NarzedziaNonStop.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”) dostępny pod adresem https://narzedzianonstop.pl, prowadzony jest przez PROFIX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000075433. Adres siedziby firmy: 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 1250020263. Można skontaktować się z nami pod numerem telefonu 22 785 96 96 oraz za pośrednictwem adresu mailowego sklep@narzedzianonstop.pl.

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail, chat) lub przez stronę www.narzedzianonstop.pl
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT lub paragon.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.
4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu w zakładce szybka wysyłka.
5. W związku z zakupami dochodzi do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Poniżej przedstawiamy pełną treść klauzuli informacyjnej w zakresie dotyczącym dokonywanych u nas zakupów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1), mając na uwadze przetwarzanie danych osobowych w związku z transakcję, informujemy, że:

     5.1 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Profix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: sklep@narzedzianonstop.pl
     5.2 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
   

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zawarcie oraz realizacja umowy/zamówienia, w tym utrzymanie konta

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych), w tym profilowanie

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

Umieszczenie komentarza dotyczącego zakupionego produktu

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – możliwość zmieszczenia opinii na temat produktu)

Udzielania odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielnie odpowiedzi na wiadomość)

Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących aktywności użytkowników na Stronie za pośrednictwem cookies lub innych podobnych technologii. Instalowanie plików cookies w tym celu może wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących Strony w celu rozwoju i udoskonalania usług

 

5.3 Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania innych celów przetwarzania określonych w pkt. 5.2. Dane osobowe będę przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom (którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków), podmiotom, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym świadczącym usługi z zakresu wsparcia IT, podmiotom zajmującym się pozyskiwaniem opinii oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi płatności online, a także innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
     5.4 Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
     5.5 Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
     5.6 Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 5.2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
     5.7 Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     5.8 Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 5.2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.
     5.9 W stosunku do Pana/Pani w zakresie zakupu nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
     5.10 Pana / Pani dane nie będą przedmiotem transferu do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
     5.11 W stosunku do Pana/Pani w zakresie zakupu nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
     5.12 Pana / Pani dane nie będą przedmiotem transferu do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. okres realizacji umowy/zamówienia– w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy/zamówień,
 2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji
 3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
 4. do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 5. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.
7. Możliwe są następujące formy płatności:

 1. Płatność przy odbiorze – zapłata kartą płatniczą przy odbiorze towaru w siedzibie firmy Profix.
 2. Przy za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. Sklep zastrzega sobie, w niektórych sytuacjach, prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 3. Przedpłata przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.
 4. Szybkie płatności online PAYNOW - Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

W przypadku przedpłaty przelewem oraz dokonywania płatności w kanale elektronicznym, Kupujący zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie towaru, nie później jednak niż w termie 14 dni od zawarcia umowy.

8. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
9. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on, ile godzin lub dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Kupujący informowany jest drogą mailową.
Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
10. Gwarancją objęte są produkty, w których opisie zostało to wyraźnie wskazane.
11. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Strony Internetowej, Polityką Prywatności. Przyjmuje się, iż z chwilą dokonania zakupu, Kupujący zaakceptował ich treść, uznając, iż przedmiotowe zapisy stają się częścią zawartej umowy.
12. W przypadku stwierdzenia wady towaru należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Sklep telefonicznie bądź mailowo.
13. Sklep ustosunkuje się do żądań Kupującego w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu.
14. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
15. Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić Protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
16. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Kupujący ma dostęp do internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

17. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest w zakładce zwroty lub bezpośrednio do pobrania ->Formularz odstąpienia od umowy
18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną.
19. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Kupującego.
20. W przypadku zmiany lub likwidacji sklepu internetowego dane Klienta mogą zostać usunięte.
21. Firma Profix zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym momencie dowolnych zmian na stronie internetowej sklepu włączając w to zmiany specyfikacji technicznej wyrobu, jego koloru, wymiaru, opakowania itp.
22. Wszystkie informacje, wymiary, zdjęcia, itp. zamieszone na stronie internetowej narzedzianonstop.pl są umieszczone w najlepszej wierze.

Regulamin obowiązuje od 01.02.2024.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć